Home Coaching Werkwijze Voor wie Tarieven Over Marloes Contact

Coaching

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen. Ik ga er vanuit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in henzelf!

Ik probeer te helpen om deze antwoorden te vinden en hier bewust van te worden om deze ook in te kunnen zetten. Het is voor mij bijzonder om kinderen te begeleiden op deze weg. Samen ontdekken en leren, ontwikkelen en het eigen maken tot zijn/haar eigen wijsheid!

Door te praten, te luisteren, te kijken en te voelen ontdekt het kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan inzetten om zo beter om te gaan met zijn/haar probleem.

Doelen

Geen etiket

Er wordt tijdens of na het coachen geen diagnose vastgesteld of 'etiket' geplakt.

Vertrouwelijkheid

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat al hetgeen uw kind met mij bespreekt, vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Uiteraard houd ik de ouders, indien deze niet aanwezig zijn, wel op de hoogte van de ontwikkeling die het kind doormaakt en is uw betrokkenheid essentieel voor het slagen van het coaching traject. Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind of van anderen in gevaar is.

Daarnaast zal niets uit het traject worden besproken met derden zonder uw toestemming.